Executive Body

OFFICE BEARERS

NAME DESIGNATION
Shri. Mahantesh S. Koujalgi President
Shri. Basavaraj S. Tatawati Vice President

 

MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

NAME DESIGNATION
Dr. Prabhakar B. Kore Chairman
Shri. Shankaranna I Munavalli Member
Dr. Virupaxi S. Sadhunavar Member
Shri. Shrishailappa C Metgud Member
Shri. Y. S. Patil Member
Shri. Mahantesh M. Kavatagimath Member
Shri. Anil V. Patted Member
Shri. Jayanand M. Munavalli Member
Shri. Basavaraj R. Patil Member
Dr. Vishwanath I. Patil Member
Shri. Amit P. Kore Member
Shri. Praveen A. Bagewadi Member

NOMINATED LIFE MEMBERS
Dr. Preeti K. Doddwad Member
Shri. Shivanand D. Shiragave Member
Dr. Sudha A. Raddi Member
Dr. B . G. Desai Secretary

 

BOARD OF LIFE MEMBERS

NAME
Dr. Preeti K. Doddwad
Shri. Shivanand D. Shiragave
Dr. Sudha A. Raddi
Dr. Prakash R. Kadakol
Dr. Sunil S. Jalalpure
Shri. Mahadev S. Baligar
Shri. Anil K. Patil
Shri. Shidramappa I. Kundagol
Dr. Prasad B. Rampure
Dr. Deepa C. Metgud
Dr. Shivayogi M. Hugar
Shri. Bharamappa S. Ambi
Shri. Sheetal G. Nanjappanavar
Dr. Santosh D. Patil
Dr. Sathisha M.P
Shri. Vijay Kumar A.S

 

EXECUTIVE BODY MEMBERS

NAME DESIGNATION
Shri. S.C. Metgud Chairman
Shri. Y.S. Patil Member
Shri. J. M. Munavalli Member
Dr. B. Jayasimha Member
Shri. D. B. Solapure Invitee
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member Secretary

 

LOCAL GOVERNING BODY

NAME DESIGNATION
Shri. Prabhuling K. Navadagi Chairman
Smt. Poonam Patil Member
Shri. G. Shankar Goud Invitee
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member-Secretary